Spannmålsanalyser: Optimering av skörd och lagerhantering

13 november 2023 Julia Zsiga

editorial

Vid skördsäsongens ankomst står lantbrukare inför en viktig utmaning – att säkerställa att deras spannmål inte bara är av hög kvalitet utan även uppfyller de nödvändiga standarderna för försäljning och lagring. Spannmålsanalyser är en avgörande process som hjälper till att uppnå dessa mål. I den här artikeln kommer vi att utforska vikten av spannmålsanalyser och de faktorer som påverkar spannmålens kvalitet och säkerhet.

Provtagning av spannmål

En av de första stegen i processen för att säkerställa högkvalitativt spannmål är att utföra korrekta provtagningar. Detta innebär att man tar ut prov från olika platser i spannmålslagret och blandar dem noggrant. Från den blandade provmängden tas sedan ett mindre prov på cirka 800 gram, som skickas till en analyslaboratorium. För att säkerställa att provet inte kontamineras bör det först förpackas i en plastpåse innan det placeras i kuvertet. Provpåsar kan enkelt beställas online eller via telefon.

Det är viktigt att notera att det finns färdiga analyspaket tillgängliga, men det är även möjligt att begära skräddarsydda analyser efter specifika önskemål. Mer information om de tillgängliga analysalternativen finns på beställningssedeln.

image

Deoxynivalenol (DON) och dess påverkan

En viktig aspekt av spannmålsanalyser är att utvärdera förekomsten av Deoxynivalenol, eller DON, som är ett toxin som produceras av vissa typer av fusariumsvampar. Fusariumsvampar kan också orsaka axfusarios i spannmålen. Det är viktigt att förstå att det inte alltid finns en tydlig koppling mellan synliga angrepp av axfusarios och höga DON-halter. DON-nivåerna kan variera från år till år och mellan olika grödor.

Det finns flera faktorer som kan öka risken för höga DON-halter i spannmål. En av de främsta faktorerna är regn under blomningsperioden. Stora mängder smittade skörderester i markytan kan också öka risken. Grödans mottaglighet spelar också en roll, där exempelvis majs är en sämre förfrukt jämfört med raps. Och när det gäller mottagligheten för fusarium är havre och vete mer mottagliga än korn och råg.

För att minska risken för fortsatt tillväxt av fusarium är det viktigt att skörda så snart som möjligt efter att grödan har mognat. Långvarig mognad i fält ökar risken för att fusariumtillväxten fortsätter. Efter skörd är det också viktigt att snabbt torka ner spannmålet till en lagringsstabil fuktighet och att lagra det på ett lämpligt sätt för att undvika ytterligare tillväxt av fusarium.

Optimera försäljning och logistik

Spannmålsanalyser är inte bara ett verktyg för att säkerställa spannmålens kvalitet och säkerhet utan spelar också en viktig roll i att optimera försäljning och logistik. Genom att ha tydliga och exakta analyser av spannmålet kan lantbrukare och leverantörer ta välgrundade beslut om när och var de ska sälja spannmålet och hur det bäst kan hanteras och lagras.

En korrekt utförd spannmålsanalys ger också information om spannmålets näringsvärde, vilket är viktigt för att uppfylla djurfoderstandarder eller för att säkerställa att spannmålet är av hög kvalitet för andra användningsområden, som brödbakning.

Fler nyheter

18 januari 2024

Vad är handel

15 januari 2024

Vad är konkurrens